Bu Blogda Ara

10 Ekim 2017 Salı

ENFEKTİF ENDOKARDİT TANISINDA MODİFİYE DUKE KRİTERLERİ-Tablo B

Enfektif Endokardit: Klinik&Tanı konusuna git

MAJÖR KRİTERLER (aşağıdakilerden 1 tanesinin varlığı)
İki ayrı kan kültüründen enfektif endokardit ile uyumlu tipik mikrorganizmaların eldesi
  • Staphylococcus aureus

  • Viridan streptokoklar

  • Streptococcus gallolyticus (önceden S.bovis deniliyordu), nutrisyonel varyant suşlar (Granulicatella spp ve Abiotrophia defectiva)

  • HACEK (Haemophilus spp, Aggregatibacter (eski adı Actinobacillus actinomycete comitants), Cardiobacterium hominis, Eikenella spp, ve  Kingella kingae)
  • Primer bir odağın yokluğunda Toplum kökenli enterokoklar,

Kan kültürünün persistan olarak pozitif olduğu:
Enfektif endokardit için tipik olan m.o.’lar: en az 12 saat arayla alınmış asgari iki kan kültüründe pozitiflik
Daha ziyade deride kontaminasyona sebep olarak bilinen bakteriler: 3 veya çoğunlukla ≥4 kan kültüründe pozitiflik (ilk kültürle sonuncusu arasında asgari 1 saat olacak)
Coxiella burnetii için tek kan kültürü pozitifliği veya faz 1 IgG için >1:800 titre
Endokardiyal tutuluma ait kanıtlar (aşağıdakilerden 1 tanesi)
  • Vejetasyonlar

  • Abse

  • Prostetik kapakta yeni oluşan açılma

Yeni kapak regürjitasyonu: Önceden duyulan üfürümde artma ya da değişiklik kafi değil
MİNÖR KRİTERLER
Predispozisyon: iv ilaç kullanımı veya predispozan kalp hastalığı varlığı (prostetik kalp kapağı veya anlamlı bir regürjitasyon veya kan akımı türbülansıyla ilişkili bir kapak lezyonuvarlığı)
Ateş: ≥ 38C
Vasküler fenomen: Major arteriyel emboli, septik pulmoner enfarktlar, mikotik anevrizma, intrakraniyal hemoraji, konjuktival hemorajiler, Janeway lezyonları
İmmunolojik fenomen: Glomerülonefrit, Osler nodülleri, Roth Lekeleri, romatoid faktör
Mikrobiyolojik deliller: majör kriterleri karşılamayan kan kültürleri veya enfektif endokarditle uyumlu mikroorganizmayla olan aktif enfeksiyon için serolojik kanıtlar
Ekokardiyografik minör kanıtlar iptal edilmiştir. 😙YDUS-2017

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

ALKOLİK KARDİYOMİYOPATİ