Bu Blogda Ara

22 Ekim 2019 Salı

SİSTEMİK LUPUS ERTEMATOZUS İÇİN 2019 SKORLAMA SİSTEMİ


EULAR ve ACR’nin ANA pozitif olan hastalarda kullanım için 2019’da önerdiği sınıflama kriterleri kullanılarak oluşturulan skorlama yapabilmek için bazı önşartlar koşulmuştur:

  • Öncelikle ANA titrelerinin >1:80 olarak gösterilmesi gereklidir, aksi takdirde skorlama yapılmaz.
  • Eğer SLE’den daha uygun bir tanı sözkonusu ise kriterasyona geçilmemelidir.
  • Bir kriterin en az bir kez ortaya çıkması yeterlidir.
  • SLE olarak sınıflayabilmek için en az 1 klinik kriter ve 10 puan şartı sağlanmalıdır.
  • Kriterlerin eşzamanlı ortaya çıkmaları gerekli değildir.
  • Aynı başlık altındaki kriterlerlerden sadece en yüksek puanlısı skorlamaya dahil edilmelidir.
KLİNİK ALAN VE KRİTERLER
Değeri
İMMÜNOLOJİ ALANI VE KRİTERLER
Değeri
Konstitüsyonel
Ateş
2
Antifosfolipid antikorları
Anti-kardiolipin antikorları VEYA
Anti-beta-2 gliloprotein 1 Ab VEYA
Lupus antikoagülanı
2
Hematolojik
Lökopeni
Trombositopeni
Otoimmün hemoliz
3
4
4                
Kompleman proteinleri
Düşük C3 veya düşük C4 düzeyi
Düşük C3 ve düşük C4 düzeyi
3
4
Nöropsikiyatrik
Deliryum
Psikoz
Nöbet
2
3
5                
SLE spesifik antikorlar
Anti-dsDNA Ab veya
Anti-Smith Ab
6
Mukokutanöz
Skar brakmayan alopesi
Oral ülserler
Subakut kutanöz veya diskoid lupus
Akut kutanöz lupus

2
2
4

6


Serozal
Plevral veya perikardiyal effüzyon
Akut perikardit

5

6

Kas-iskelet sistemi
Eklem tutulumu
6
Renal
Proteinüri >0,5 g/24 saat
Biyopside klas 2 veya 5 lupus nefriti
Biyopside klas 3 veya 4 lupus nefriti

4

8

10

21 Ekim 2019 Pazartesi

2019 SLE KLASİFİKASYON KRİTERLERİ

2019 SLE skorlama sistemi

EULAR ve ACR’nin ANA pozitif olan hastalarda kullanım için 2019’da önerdiği sınıflama kriterleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:


KRİTERLER
TANIMLAMALAR
ANA
Hep-2 hücrelerinde ≥1:80 pozitiflik
Ateş
>38,3 C
Lökopeni
WBC<4,0 x 109/L
Trombositopeni
<100 x 109/L
Otoimmün hemoliz
Hemolizin kanıtları: LDH, bilirubin yüksekliği; haptoglobin düşüklüğü; direkt Coombs testi pozitifliği
Deliryum

Psikoz
Halüsinasyon ve/veya delüsyonlar
Nöbetler
Primer generalize nöbet ya da parsiyel/fokal nöbet
Skar bırakmayan alopesi
Klinisyence gözlemlenen (lezyonun fotosu da dahil)
Oral ülserler
Klinisyence gözlemlenen (lezyonun fotosu da dahil)
Subakut kutanöz veya discoid lupus

Akut kutanöz lupus
Klinisyence gözlemlenen malar veya generalize makülopapüler raş. Eğer biyopsi yapıldıysa buna uygun bulgular
Plevral veya perikardiyal effüzyon
Görüntüleme yöntemleriyle görünmüş olan (USG, direk grafi, BT, MR)
Akut perikardit

Eklem tutulumu
2 veya daha fazla eklemde şişlik veya efüzyonla karakterize sinovit veya;
2 veya daha fazla eklemde hassasiyet ve en az yarım saat süren sabah katılığı
Proteinüri
>0,5 g/24 saat idrar veya buna denk spot idrar oranları
Biyopside klas 2 veya 5 lupus nefriti
2003 ISN/RPS sınıflamasına uygun
Biyopside klas 3 veya 4 lupus nefriti
2003 ISN/RPS sınıflamasına uygun
Antifosfolipid antikor pozitifliği
APS veya beta-2 gliloprotein 1 antikorları veya pozitif lupu antikoagülanı
Düşük C3 veya düşük C4 düzeyi

Düşük C3 ve düşük C4 düzeyi

Anti-dsDNA Ab veya anti-Sm Ab


Bu kriterler bir skorlama sistemine oturtulmuştur (2019). Skorlama yapabilmek için bazı önşartlar koşulmuştur:
Öncelikle ANA titrelerinin >1:80 olarak gösterilmesi gereklidir, aksi takdirde skorlama yapılmaz.
Eğer SLE’den daha uygun bir tanı sözkonusu ise kriterasyona geçilmemelidir.
Bir kriterin en az bir kez ortaya çıkması yeterlidir.
SLE olarak sınıflayabilmek için en az 1 klinik kriter ve 10 puan şartı sağlanmalıdır.
Kriterlerin eşzamanlı ortaya çıkmaları gerekli değildir.
Aynı başlık altındaki kriterlerlerden sadece en yüksek puanlısı skorlamaya dahil edilmelidir.


ALKOLİK KARDİYOMİYOPATİ