Bu Blogda Ara

10 Ekim 2017 Salı

ENFEKTİF ENDOKARDİT TANISINDA MODİFİYE DUKE KRİTERLERİ-Tablo A
enfektif endokardit: klinik&Tanı konusuna git

KESİN ENFEKTİF ENDOKARDİT TANISI: Aşağıdakilerden biri varsa
Patolojik kriterler
  • Patolojik lezyonlar: histolojide aktif endokarditi gösteren vegetasyonlar veya intrakardiyak abseler

  • Mikroorganizma: vejetasyon veya intrakardiyak abselerin histolojisinde ya da kültürde gösterilmiş m.o.

Klinik kriterler
Tablo B’de tanımlanan lezyonlardan:
  • 2 majör kriter veya

  • 1 majör ve 3 minör kriter veya

  • 5 minör kriterin mevcudiyeti.

OLASI ENFEKTİF ENDOKARDİT
1 majör ve 1 minör kriterin mevcudiyeti yahut da 3 minör kriterin mevcudiyeti
ENFEKTİF ENDOKARDİT TANISININ DIŞLANMASI
Sağlam bir başka tanının olması veya
Antibiyotiği takiben klinik manifestasyonların ≤4 günden önce çözülmesi veya
Dört günden az antibiyotik tedavisi alan hastaların cerrahilerinde veya otopsilerinde enfektif endokardite dair hiçbir patolojik kanıtın olmaması
Olası veya kesin enfektif endokardit için olan klinik kriterlerin karşılanmaması enfektif endokardit: klinik&Tanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder