Bu Blogda Ara

22 Ocak 2017 Pazar

GİS KANAMALARI


Günde 50 ml kanamayla melena olabilir. Günde 15 ml kanamayla Gaitada gizli kan (+)’leşebilir.
Postüral bulguların (Ayağa kalkınca Nabız akika sayısının 20’den fazla artması veya sistolik kan basıncın 10 mmHg’dan fazla düşmesi) varlığında 1 L kan kaybı olduğu düşünülebilir.
BUN düzeyindeki yükselme hipovolemiye sekonder olmaktadır. Ancak kan proteinlerinin incebagırsakta sindirim ve geriemilimi de azotlu bileşiklerin artmasına neden olarak BUN yükselişine katkıda bulunabilir.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda artan protein yükü hepatik ensefalopatiyi kolaylaştıracağından, bu  hastalarda midenin yıkanarak GİS’deki kanın uzaklaştırılması önem taşımaktadır.
Nazogastrikle biriken kanın çekilmesi hem endoskopiyi kolaylaştırır, hem de mide kollapsına neden olarak hemostaza katkıda bulunabilir. Ayrıca tekrar kanamanın saptanması, kanma hızının izlenmesi, gastrik asidin uzaklaştırılmasına da yarar.
Fazla miktarda transfüzyon, hemodilüsyon nedeniyle trombosit sayısında ve pıhtılaşma faktörlerinde (özellikle F5 ve F7) azalmaya neden olmaktadır.
Radyonüklid tarama, akut kanamayı göstermede selektif arteriografiden daha duyarlı (sensitif) bir yöntemdir. Hızı 0,1 ml/dk gibi düşük düzeyde bir kanamayı belirleyebilir. Bununla beraber, kanama odağını göstermede arteriyografi kadar özgül (spesifik) değildir.
Arteriyografi aktif varis kanaması için uygun bir yöntem değildir.
Süperior mezenterik artere vazopressin/okreotid vermek splanknik kan akımını azaltır, dolayısıyla portal basınç da azalır.
PPi, 80 mg i.v. bolus verildikten sonra 72 saate kadar saatte 8 mg sürekli infüzyonla verilir. PPi’lerin intraluminal asit yükünü azaltması 2 şekilde etkili olur;
  1. Asit ve pepsinin kanama oağına doğrudan etkisi kalkar,
  2. Asit yükünün ortadan kalktığı ortamda platelet agregasyonu ve pıhtı oluşumu daha kolay gerçekleşecektir.

Akut varis kanamasında okreotidin i.v. yolla 50 mg bolus verildikten sonra, 50 mg/saat hızında 2-5 gün uygulanması vazopressinin yerini almıştır.
Varis kanamasında endoskopik band ligasyonu skleroterapi kadar etkilidir.
Varisin uzun vadeli tedavisinde, 1-4 hafta aralıklarla skleroterapi veya band uygulaması ilk seçenek tedavidir.
Mallory-Weiss yırtığında kanaması durmayanhastada bipolar elektrokoterle koagülasyon ve de epinefrin enjeksiyonu uygulanmakta olan bir yöntemdir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder