Bu Blogda Ara

6 Şubat 2017 Pazartesi

EGZERSİZE BAĞLI HEMATÜRİ

Egzersize bağlı hematüri, görünürde böbrek ya da üriner sistem hastalığı olmaksızın ağır egzersizi takiben gros ya da mikroskobik hematüri görülmesi, istirahatle geri dönmesi olarak tanımlanabilir.
Futbol ya da kik-boks gibi sporlarda böbreğe veya mesaneye gelen direk travmalar hematüri nedeni olabilirler. Ek olarak, uzun mesafe koşularında ve bisiklette de mesaneye travma olabilir. Boşa yakın mesanede risk daha fazladır.
Yüzme, kürek gibi non-kontakt sporlarda da hematüri gelişebilir. Olası mekanizmalardan birisi kanın adalelere birikip renal iskemi gelişmesidir.  Diğer bir olası mekanizma da, egzersiz sonucu laktik asidoz gelişmesi ve glomerüler permeabiliteyi arttırmasıdır. Böylece eritrositler idrara geçer.
Bir başka olası sebep ise nutcracker sendromudur. Bu sendrom, sol renal venin aorta ve süperior mezenterik ven arasında sıkışması olarak bilinir. Hematüri sıklıkla asemptomatiktir, ancak sol flank ağrısıyla birlikte de olabilir.
Egzersize bağlı hematüri, uzun dönemde sıkıntı çıkarmayan benign bir durum olarak bilinmektedir. Tanı, dışlama tanısıdır.
Eğer egzersizi takiben başlayan hematüri 1 hafta içinde sonlanmıyorsa başka tanılar göz önüne gelmelidir.
Eğer eritrositler dismorfik değilse, yine ileri araştırma düşünülmelidir.
Egzersiz hematürisi, egzersizi takiben oluşan miyoglobinüri ve yürüyüş hemoglobinürisinden ayırt edilmelidir.
Egzersiz in tetiklediği hemoliz, eritrosit membran spektrinlerinde sorun olan hastalarda da olabilmektedir.
50 yaş üzeri insanlarda mesane kanseri veya böbrek kanseri göz önünde tutulmalıdır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder