Bu Blogda Ara

21 Mart 2017 Salı

Tablo-.2 Amilazı etkileyen ilaçlarAmilazı arttıran ilaçlar
ACTH
Floridler
Aminosalisilik asit
İyotlu kontrast maddeler
Nitrofurontoin
Lamivudin
Asparajinaz
Meperidin
Aspirin
Metilkolin
Atovaquon
Metildopa
Kalsiyum tuzları
Metoklopramid
Klor tuzları
Metronidazol
Klorpromazin
Pegaspargase
Klortalidon
Proklorperazin
Kolinerjikler
Ranitidin
Simetidin                                                                             
Sülfonamidler
Kodein
Sulindak
Siproheptadin
Sunitinib
Didanozin
Sorafinib
Östrojen
Tiazidler
Etakrinik asit
Triprolidin/psödoefedrin
Etanol
Valproik asitAmilazı azaltan ilaçlar
Sitratlar
İntravenöz dekstroz
Oksalatlar
saquinavir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder