Bu Blogda Ara

29 Mart 2017 Çarşamba

AHA/ACC KILAVUZU: KANIT SINIFLAMASI

AHA/ACC KILAVUZU


KANIT SINIFLAMASI
Klas 1:
Yarar>>>zarar
Prosedür/tedavi uygulanmalıdır
Klas 2a:
Yarar>>zarar (konuya daha çok odaklanmış ek çalışmalara ihtiyaç vardır)
Prosedür/tedavinin uygulanması akla uygundur.
Klas 2b:
Yarar ≥ zarar (ek geniş konulu çalışmalara ihtiyaç vardır)
Prosedür/tedavinin uygulanması düşünülebilir
Klas 3 yararsız:
Prosedür/tedavi uygulanmasında yarar yok. Kanıtlı yarar yok
Klas 3 zararlı:
Prosedür/test; fiyatına göre yararsız ya da zararlı. Tedavi hastalara zararlı

TEDAVİNİN HASSASLIĞININ/DOĞRULUĞUNUN BELİRLENMESİ
DÜZEY A
Veriler mültipl randomize klinik çalışmalardan ya da meta-analizlerden elde edilmiştir.
Klas 1
·         Prosedür/tedavinin uygulanması yararlı/etkilidir
·         Multipl randomize çalışmalardan ya da meta-analizlerden yeterli kanıt vardır
Klas 2a
·         Prosedür/tedavinin uygulanmasının yararlı/etkili olduğu yönünde öneri vardır
·         Multipl randomize çalışmalardan ya da meta-analizlerden elde edilen bazı çelişen kanıtlar
Klas2b
·         Yararlılık/etkinlik daha az belirlenmiştir.
·         Multipl randomize çalışmalardan ya da meta-analizlerden daha fazla oranda çelişen kanıtlar vardır.
Klas 3
·         Öneri, prosedür ya da tedavinin yararlı/etkin olmadığı ve belki de zararlı olduğu yönündedir.
·         Multipl randomize çalışmalardan ya da meta-analizlerden yeterli kanıt vardır


DÜZEY B
Sınırlı popülasyon incelenmiştir.
Klas 1
·         Prosedür ve tedavi yararlı/etkilidir.
·         Randomize tek bir çalışmadan ya da nonrandomize çalışmalardan kanıtlar
Klas 2a
·         Prosedür/tedavinin uygulanmasının yararlı/etkili olduğu yönünde öneri vardır
·         Randomize tek bir çalışmadan ya da nonrandomize çalışmalardan  bazı çelişen kanıtlar vardır.
Klas2b
·         Yararlılık/etkinlik daha az belirlenmiştir.
·         Randomize tek bir çalışmadan ya da nonrandomize çalışmalardan daha fazla oranda çelişen kanıtlar vardır.

Klas 3
·         Öneri, prosedür ya da tedavinin yararlı/etkin olmadığı ve belki de zararlı olduğu yönündedir.
·         Randomize tek bir çalışmadan ya da nonrandomize çalışmalardan kanıtlar vardır.

DÜZEY C
Çok sınırlı popülasyon incelenmiştir. Sadece araştırmacının, olgu yazarının veya “Standard of care” görüşleri doğrultusunda öneriler.
Klas 1
·         Prosedür ve tedavi yararlı/etkilidir.
·         Sadece araştırmacının, olgu yazarının veya “Standard of care” görüşleri doğrultusunda öneriler.
Klas 2a
·         Prosedür/tedavinin uygulanmasının yararlı/etkili olduğu yönünde öneri vardır
·         Sadece araştırmacının, olgu yazarının veya “Standard of care” görüşleri doğrultusunda öneriler.
Klas2b
·         Yararlılık/etkinlik daha az belirlenmiştir.
·         Sadece araştırmacının, olgu yazarının veya “Standard of care” görüşleri doğrultusunda öneriler.

Klas 3
·         Öneri, prosedür ya da tedavinin yararlı/etkin olmadığı ve belki de zararlı olduğu yönündedir.
·         Sadece araştırmacının, olgu yazarının veya “Standard of care” görüşleri doğrultusunda öneriler.

Konuya DÖN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder